Kontakt

Mail: info@hundsam.se

 

Bli Medlem

Så här lätt blir du medlem.

Betala in årsavgiften på vårt

bankgiro: 140-4466

eller swisha det på: 123 576 53 75

Ange ditt namn vid insättningen.

Klart!

 

Årsavgift huvudmedlem: 300:-

Fyll i formuläret och bli medlem direkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Välkommen till Hundsam

Hundsam är en ideell förening med syfte att skapa en plattform för samverkan och utveckling av pedagogiska tjänstehundar som används inom skolor och andra verksamheter. Föreningen vänder sig till hundteam som utbildar sig till och/eller är verksamma som pedagogiska tjänstehundsteam.

 

Föreningen verkar nationellt för att utveckla och etablera hund som pedagogisk resurs inom skolor och autism verksamheter. Genom samverkan med andra verksamheter och organisationer, nationellt och internationellt, vill föreningen verka för att bidra till forskning och ökad förståelse kring de effekter den pedagogiska tjänstehunden kan ha för personen den arbetar med.

 

Hundsam är även medlem i IAHAIO, International Association of Human-Animal Interaction Organizations, för att ta del av

den senaste internationella forskningen och arbetet

med djurassisterade insatser.

 

NYHET!

Ny studie kommer publiceras våren 2019 i

samband med vår konferens om införande och

resultat med pedagogiska tjänstehundar.

 

"Det var ett spännande år att följa teamens arbete och utveckling. I studien har de lyckats synliggöra den tysta kunskap som finns ute hos många av de yrkesverksamma hundteamen. Genom att vända sig till elev, vårdnadshavare och pedagog har de lyckats ringa in flera olika områden av arbetet. De har kunnat kartlägga om effekterna av läsningen med hund visar sig i hemmet, om insatsen påverkar övrigt skolarbete och framförallt hur insatsen påverkar elevens mående."

Lotta Vedin

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved